Selamat Datang Ke Laman Pendaftaran SST USM

Laman sesawang ini adalah bagi pembekal/kontraktor/pembekal kerajaan yang telah berdaftar dengan USM untuk mengemaskini nombor pendaftaran SST.

Pendaftaran - Langkah 1

No. Pendaftaran Syarikat/Kerajaan Company Registration No. :